Een veilige omgeving voor ons allemaal

Onze programma’s zijn weer gestart. Jouw veiligheid en die van onze medewerkers staat voorop. Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de branche verenigingen NOBTRA. Zo creëren we samen een veilige leer- en werkomgeving.

Waarom protocol Veilig Trainen
Na het laatste besluit van de overheid van 19 mei jl. zijn de regels omtrent samenkomsten en groepsvorming verruimd vanaf 1 juni. Per die datum mogen er binnen maximaal 30 personen in een ruimte zijn, mits zij 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Dat betekent dat binnen die beperkingen opleidingen en trainingen gegeven kunnen worden. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

De aangescherpte maatregelen die 13 oktober zijn aangekondigd hebben gevolgen voor onze programma’s. Het goede nieuws is dat training geven ook in de nieuwe situatie gelukkig mogelijk blijft. We hebben een aantal aanscherpingen in het Protocol Veilig Trainen en de Veiligheidsinstructies doorgevoerd die met name gaan over het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte en het beperken van de beweging in de trainingsruimte tot de noodzakelijke bewegingen als het naar het toilet gaan etc. 

Belangrijke punten voor ons als begeleiders:

  1. Het maximale aantal deelnemers in één ruimte bedraagt 30. 
  2. Het dringende advies van de overheid is om zoveel als mogelijk thuis te werken en reizen te beperken. 
  3. Het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte wordt op korte termijn een verplichting. 
  4. In de trainingsruimte blijven de deelnemers zoveel mogelijk zitten op hun vaste plaats. We houden daarmee rekening met de ingezette werkvormen. 

Vooral het dringende advies thuis te werken en reizen te beperken zal kunnen leiden dat niet ieder medewerker op lokatie aanwezig is of kan zijn zoals we dat ook dit voorjaar hebben gezien. Daarom bevelen wij van harte aan om onze opleidingen, trainingen en coachingsprogramma’s online te volgen. Wij hebben bij diverse relaties deze onze programma’s succesvol ingezet. Interesse? Neem dan contact met ons op en vraag ons naar de mogelijkheden.

Hoe is het protocol Veilig Trainen tot stand gekomen?
In het belang van alle trainers in Nederland is er een protocol ontwikkeld om trainingen en opleidingen weer te kunnen opstarten. Het protocol is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Orde van BeroepsTrainers (NOBTRA) in samenwerking met 30 trainers en trainingsbureaus. Zij vormen een Taskforce voor veilig trainen op 1,5 meter afstand.

Enquête & richtlijnen RIVM
Het protocol is gebaseerd op de huidige richtlijnen van het RIVM en de inbreng uit de resultaten van een enquête die NOBTRA onder 500 aangesloten trainers heeft gehouden. Het protocol ‘veilig trainen in de 1,5 meter economie’ is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen en zowel juridisch als medisch getoetst. Wij hebben daarbij ook gekeken naar protocollen in andere branches, waaronder de branchevereniging voor accommodatieverschaffers, CLC Vecta.

De onderdelen van het protocol Veilig Trainen
Het protocol veilig trainen bevat 7 onderdelen waaraan een veilige training moet voldoen:

• Afstand houden – 1,5 meter
• Hygiëne
• Locatie
• Werkvormen
• Gedrag tijdens de training
• Communicatie
• Updates van het protocol

Wij verwachten met dit protocol een goede bijdrage te leveren aan het veilig uitvoeren van trainingen en bijeenkomsten.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Listen zet beproefde en integrale interventies in voor het professionaliseren van leiderschap op verschillende niveaus.