Gezocht Nieuwe Leiders M/V

Gezocht Nieuwe Leiders M/V

Nederland staat voor een fundamentele omslag, volgens Steven de Waal, voorzitter van de denktenk Public Space foundation in FD outlook. Deze diagnose is doorgedrongen tot de publieke en bestuurlijke opinie. Alle bestuurlijke routines, instituten en beleids en strategiekeuzen uit het verleden staan ter discussie. De bestaande machten voelen dat verlies van gezag en klinken het luidst door in de media. Maar het is zeker ook goed nieuws: voor de pioniers, de ondernemers, de durfals, de frontrunners. We zouden kunnen volstaan met: Nederland zoekt Leiders. Waaraan moeten nieuwe leiders voldoen? Wat is hun profiel? Hoe herkent u er een als hij of zij bij u aan tafel zit voor een sollicitatiegesprek?

1. Nieuwe leiders houden het hoofd koel en blijven rustig.

In tijden van turbulentie benutten ze alle kansen die een goede crisis biedt. Ze zijn zeer vasthoudend in de koers en aanpak die zo ontstaat, ook als de turbulentie weer gaat liggen en vele aandringen op terugkeer naar oude tijden, gewoonten en strategie.

2. Nieuwe leiders zijn streng doch rechtvaardig.

Ze nemen hun mensen mee, maar zijn ook hard voor degene die niet mee wil of kan. Ze laten pijnlijke keuze over mensen nooit over aan anderen.

3. Ze kunnen te allen tijde goed communiceren.

Dat vinden ze leuk, ze zoeken zelfs de gelegenheid om groepen toe te spreken vooral over belangrijke keuzen. Ze negeren de kritiek dat ijdel zou overkomen of dat het niet hun positie is om te doen: in hun ogen kan niets op tegen rechtstreeks met mensen praten. Ze gaan daarbij het openlijke debat niet uit de weg.

4. De nieuwe leiders hebben visie.

Ze hebben een eigen mening over de toekomst van de branche en de corebusiness van de organisatie. Ze komen ui de sector of hebben zich er goed in verdiept, ze weten waar het in de organisatie over gaat, vooral vanuit de klant en het publiek.

Goed leiderschap begint bij zelfreflectie. Weten wie je bent, waar je talenten liggen, je valkuilen en wat jezelf en anderen in beweging brengt. Bij iListen hebben we al menig manager ondersteund om de stap te maken. Het compacte iListen Leiderschap Programma is een boeiend, krachtig en confronterende opleiding. Ervaringsgericht, inspirerend en innovatief. Kijk hier voor meer informatie.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

iListen begeleidt en ondersteunt opdrachtgevers in de maakindustrie bij het doorvoeren van veranderingen die leiden tot performance verbetering en waardecreatie.