Hoe creëert sociale innovatie waarde voor jullie klanten?

Hoe creëert sociale innovatie waarde voor jullie klanten?

De belangrijkste factor voor groei
Stel jezelf eens de volgende vraag: Heeft mijn organisatie sociale innovatie als strategie?
Natuurlijk is je bedrijf zo georganiseerd dat een aantal activiteiten en middelen op elkaar zijn afgestemd om een doel te realiseren. Dit doel kan gericht zijn op een concurrentievoordeel, om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en het kan ook een manier zijn om een imago en reputatie te ontwikkelen die aantrekkelijk is voor getalenteerde medewerkers om te komen werken. En kun je het labelen als sociale innovatie?

Wat is sociale innovatie?

Wanneer een organisatie een hoge mate van sociale innovatie heeft is er sprake van de volgende kenmerken:
Dynamisch management:
Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers; dit gaat gepaard met veel interactie en stimuleert daarmee motivatie, creativiteit en ondernemerschap van de betrokkenen.
Slimmer werken:
Er wordt geprobeerd medewerkers dat te laten doen waar ze goed in zijn. Daarmee wordt tevens gewerkt aan de ontwikkeling van hun talenten en het vergroot het gevoel van verantwoordelijkheid
Flexibele organisatie:
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de binnen de organisatie aanwezige kennis en kunde; dit leidt tot teams van mensen met uiteenlopende competenties binnen de organisatie.
Co-creatie:
Er wordt beter samengewerkt met externe partijen, zoals consumenten, bedrijven, overheden en/of kennisinstellingen.

Waarom sociale innovatie?

De ontwikkelingen in de Nederlandse maakindustrie van de afgelopen jaren zijn indrukwekkend. Nederland beschikt over een zeer interessant palet aan maakbedrijven, die gezamenlijk een belangrijke aandeel hebben in het Bruto Nationaal Product. Belangrijke trends in de maakindustrie zijn gerelateerd aan de nog steeds groeiende globalisering. De product life cycle in de maakindustrie wordt daarmee korter. Daardoor is het van belang om sneller en beter te innoveren op het gebied van productontwikkeling.

Technologische ontwikkelingen, denk aan Industry 4.0 en robotisering vragen om andere organisatiesstructuren en verdienmodellen. Daar komt bij dat tegenwoordig technologische vernieuwing pas wordt geaccepteerd als er tevens aandacht is voor de sociale dimensie ervan is. Er zijn aanwijzingen dat succes of de arbeidsproductiviteit van bedrijven voor een klein deel wordt bepaald door investeringen en voor het overgrote deel door factoren op het gebied van mens en organisatie. Kortom opleiden op het gebied van sociale innovatie is van groot belang.

Opleiden kost geld.

Vakinhoudelijke én persoonlijke opleiding zorgen ervoor dat het personeel in staat is om kosteneffectief te werken. Uitval en afval door verkeerd geïnterpreteerde verkooporders, medewerkers die tijdens de nachtshift geen beslissingen durven nemen over de kwaliteit van een geproduceerd product zorgt ervoor dat de kosten op kunnen lopen. De mate waarin Teamleaders, shiftsupervisor en productiemanagers leiding geven is leidend voor de motivatie en dus voor de productiviteit. Opleiden en trainen is een directe en indirecte kostenpost. En wat als u dit nalaat, wat zijn dan de kosten?

Juist in een tijd waarin systemen door alle automatisering steeds complexer worden, groeit het belang van de mens achter de machine. En dan bedoelen we niet de medewerker ondersteunen met een cursus CNC operator. Maar bij uitstek menselijk bezigheden als afstemmen, samenwerken, kwaliteitscontrole en procesbewaking. Kortom het gaat over sociale innovatie.

Sociale innovatie creëert waarde voor u en uw klanten.

De vraag is: hoe creëert u met sociale innovatie waarde voor uw klanten? Innovatie is geen machine, geen proces en geen project. Innovatie is een manier van menselijk denken, handelen en gedrag waarin de organisatie en haar medewerkers bereid zijn en in staat gesteld worden om de huidige werkwijze te beoordelen. Innovatie is een vanzelfsprekende drijfveer om continu bestaande overtuigingen ten aanzien van markt, strategie, beleid, klanten, concurrentie, kwaliteiten, competenties en waarde-proposities ter discussie te stellen. Kortom innovatie is een attitude van de mens binnen de organisatie en daarmee het fundament van een cultuur die de motor vormt van de Nederlandse economie.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

iListen begeleidt en ondersteunt opdrachtgevers in de maakindustrie bij het doorvoeren van veranderingen die leiden tot performance verbetering en waardecreatie.