Leiderschapsontwikkeling begint bij zelfreflectie

Uit onderzoek van TNO blijkt dat medewerkers die hun talenten beter weten te benutten creatiever, innovatiever en productiever zijn. Dit zorgt voor lager ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid en een hogere effectiviteit voor de organisatie. iListen leidt (aankomende) managers op, om organisaties en medewerkers wendbaar te houden in de snel veranderende mondiale concurrentie.

Leiderschapsontwikkeling begint bij zelfreflectie. Weten wie je bent en waar je talenten liggen. Je valkuilen kennen en weten wat jou in beweging brengt. Je vergroot je impact door authentiek te zijn en open te staan voor nieuwe inzichten ten aanzien van je rol als leider. Wij onderscheiden drie vormen van leiderschapsontwikkeling:

  • Persoonlijk Leiderschap
  • Beroeps leiderschap
  • Systemisch Leiderschap

Leiderschapsontwikkeling: Persoonlijk leiderschap

Leiding geven aan jezelf
In kennisintensieve maakbedrijven is de rol en positie van de leidinggevende ingrijpend veranderd. De conventionele managementpraktijken van controle en het strak houden van medewerkers zorgen voor vertraging van groei. Om echt resultaat te krijgen, te beïnvloeden en mensen in beweging te krijgen, maakt commanderen plaats voor luisteren. Micromanagement en zelf doen maakt plaats voor delegeren. Strakke kaders maakt plaats voor vertrouwen, eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Inside-out
Volgens Stephan Covey, de grondlegger van leiderschapsontwikkeling, heeft deze verandering veel impact op de wijze waarop jij jezelf stuurt. Immers, hoe ongemakkelijk is het om leiding te geven aan anderen als je geen leiding kunt geven aan jezelf? In deze inside-out benadering is het uitgangspunt dat een goede professional reflecteert op zijn eigen resultaten en dat hij anderen inspireert hetzelfde te doen. Zo kunnen medewerkers hun talenten en passie kwijt kunnen en dragen ze zichtbaar bij aan de missie en de doelen van hun organisatie.

Niet alleen voor leidinggevenden
Leiderschapsontwikkeling en persoonlijk leiderschap is voor iedereen van belang. Zelfkennis en zelfsturing zijn nodig om te reageren op omstandigheden, je directe omgeving te beïnvloeden en om dagelijks keuzes te maken. Aandacht voor jouw persoonlijk leiderschap zorgt ervoor dat je mensen in jouw omgeving effectiever zult aansturen en motiveren. Je zult merken dat je met minder moeite gaat communiceren.

Leiderschapsontwikkeling: Beroeps leiderschap

Inspireren
Als je door middel van persoonlijk leiderschap richting geeft aan je leven en je werk, kun je de stap zetten om andere mensen te inspireren. De volgende stap in jouw leiderschapsontwikkeling; Beroepsleiderschap. In je beroepsleiderschap herken je jouw vermogen om medewerkers of collega’s te inspireren tot goede prestaties. Inspireren door een aansprekende visie uit te dragen en effectief gedrag op te wekken. Door mensen aan te moedigen en uit te dagen. Door lef en besluitvaardigheid te tonen in lastige situaties en soms ook dwingend voor te schrijven.

Dynamisch
Andere mensen inspireren doe je op basis van je persoonlijk Leiderschap en uiteraard ook door kennis van structuren en modellen die zich bewezen hebben in de beroepspraktijk. Leidinggeven is daarmee een dynamische mix van leiderschap en management. Daarvoor heb je competenties nodig als controleren, plannen en teammanagement om succesvol resultaten te bereiken.

Leiderschapsontwikkeling: Systemisch leiderschap

Voortdurende verandering
Jouw organisatie bestaat uit verschillende personen en onderdelen die in de samenhang een gezamenlijk doel willen realiseren. Om beweging te krijgen en te houden in de organisatie is voortdurende verandering van groot belang. Deze systeemdynamiek is alleen in beweging te krijgen als zowel aan de structuur, het gedrag en de drijfveren aandacht wordt besteed. Dit noemen we systemisch leiderschap.

Herkennen en bewustworden
Net als in een gezin of in een familie kan de dynamiek in het systeem verstoord raken als één medewerker meer aandacht krijgt dan anderen of als een medewerker op de plek van de leidinggevende gaat staan en daarmee de hiërarchische ordening aantast. Bij systemisch leiderschap gaat het om het herkennen en bewust worden van :

  • je eigen positie ten opzicht van de anderen in je team of afdeling;
  • herhaling van (mogelijke destructieve) patronen uit het verleden van jezelf en je collega’s;
  • de groepsdynamiek en het erkennen van de oorzaken van mogelijke weerstand.

Leiderschapsontwikkeling door iListen

iListen biedt interventies die zijn gericht op het ontdekken en volgen van jouw eigen drijfveren. Hiermee geven jij en je medewerkers jullie leven en werk vorm. iListen onderscheidt zich door het aanbieden van een integraal programma genaamd iPerform. In dit integrale incompany traject besteden we aandacht aan conflicthantering, het verzorgen van feedback, gesprekstechnieken, teambuilding, effectief vergaderen, het geven van instructies en het verhogen van de productiviteit. Met ondersteuning van persoonlijke coaching en intervisie zorgt dit voor een duurzame verandering en transfer naar de praktijk van de junior en senior leidinggevende. In het blended programma bieden we de online training Direct Leadership aan. Dit programma biedt jou en je medewerkers een leiderschapsrecept om te presteren in je dagelijkse werk. Op een manier die tastbare resultaten oplevert voor de organisatie en die oprecht en eerlijk is voor jezelf.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

iListen begeleidt en ondersteunt opdrachtgevers in de maakindustrie bij het doorvoeren van veranderingen die leiden tot performance verbetering en waardecreatie.