Thuiswerken in de Industrie

Thuiswerken in de Industrie

Vier tips voor het juiste beleid

Nu er in deze periode weer gevraagd wordt om meer thuis te gaan werken, betekent dit ook voor de maakindustrie weer een stap terug naar eerder genomen maatregelen. Alleen kunnen we nu wel leren van eerdere ervaringen in het voorjaar. Ook zal thuiswerken in de maakindustrie vaste grond onder de voeten krijgen. Maar wat is er nu nodig om thuiswerken mogelijk te maken? Vier tips om de komende tijd efficiënt, effectief en vooral ook veilig te blijven werken.

Vele sectoren in de (maak)industrie bleven tijdens de intelligente lockdown van het voorjaar grotendeels operationeel. En daarmee kunnen er sneller de juiste lessen worden getrokken voor de komende periode. Corona heeft daarmee alvast een blijvende impact. Het is daarmee de verwachting dat tweederde van de bedrijven doorcorona vernieuwde voorschriften ook in de toekomst gaan toepassen. Denk hierbij aan handhygiëne, meer schoonmaken van de werkruimtes, het opsplitsen van pauzetijden en de wisseling van de ploegen. Maatregelen die vrij snel werden ingevoerd en in de meeste gevallen ook hielpen om het aantal besmettingen laag te houden. Het voordeel is dat veelal in industriële omgevingen en ook in de maakindustrie een sterke veiligheidscultuur de dagelijkse praktijk is. Daardoor zijn werknemers zijn er vertrouwd met strikte procedures en strenge veiligheidsmaatregelen.

Thuiswerken in de (maak)industrie

Ook in de (maak) industrie is thuiswerken een groeiende trend om er voor te zorgen dat besmettingen binnen de organisatie tot het minimum beperkt blijven. Echter is thuiswerken niet voor iedere werknemer in de maakindustrie de juiste aanpak om en veilig te werken en de continuïteit van het werk te waarborgen. Het zal duidelijk zijn dat (onder andere) in productieomgevingen het onmogelijk is om thuis te werken. Wel hebben hebben veel organisaties het beleid voor personen van buiten de organisatie aangescherpt. Zo zijn bezoekers van buitenaf even niet welkom, zijn klantbezoeken afgebeld en wordt de logistiek buiten afgehandeld. Tegelijkertijd geeft het extra (in)spanning wanneer collega’s in de kantooromgevingen wel thuiswerken. Dat betekent dat er aandacht nodig is om duidelijke afspraken te maken over hoe er wordt thuisgewerkt en hoe er met elkaar contact wordt gehouden en gecommuniceerd.

Thuiswerk beleid.

Voor organisaties waarbij thuiswerken een nieuwe fenomeen is, is het belangrijk om goede afspraken te maken over het thuiswerken. Daarin worden duidelijke richtlijnen en aanbevelingen, opgenomen, zodat beide partijen de voordelen volop kunnen benutten en zo weinig mogelijk nadelen op de koop toe moeten nemen. Neem hier bijvoorbeeld de volgende zaken op:

  1. Verplichtingen van de werknemer. Leg hierin bijvoorbeeld minimale vereisten vast. Een dag thuiswerken is geen dag vrij, de werknemer is via de gebruikelijke kanalen beschikbaar, en is en blijft verantwoordelijkheid om (nog meer dan normaal) betrokken te blijven bij de activiteiten van de organisatie.
  2. De plek en lokatie van waaruit wordt gewerkt. Denk aan een goede beveiligde netwerkomgeving (dus geen openbare wifi netwerken) en aan de juiste (technische) configuratie van de thuiswerkplek.
  3. Incentives. De werknemer die van huis uit werkt, verbruikt geen resources op kantoor, maar dragen zelf de kosten voor hun internetaansluiting, gsm, elektriciteit, gas enz. Geef duidelijkheid over het wel of niet opnemen van incentives in het loon om thuiswerken te promoten. Check daarbij ook eens de Wet flexibel werken (WfW).
  4. Sociaal Dialoog. Om er voor te zorgen dat thuiswerkers betrokken blijven bij het team is het van belang om niet alleen via chat of e-mail, maar ook via webcam contact te houden met elkaar. Wanneer thuiswerkers regelmatig elkaars gezicht zien, voelen zij zich meer deel van de groep en krijgen ze na verloop van tijd niet de indruk dat ze – wanneer ze alleen via tekst met elkaar communiceren – slechts machines zijn die mailberichten moeten verwerken in plaats van professionals die een meerwaarde bieden. De thuiswerker maakt deel uit van een geheel waarin hij niet alleen als professional, maar veel meer nog als mens onmisbaar is. Elk initiatief dat daarop inspeelt, zal hun KPI’s een boost geven.

En daarmee is thuiswerken tevens een uitdaging voor ondernemingen die daarmee moeten aantonen hoe stevig ze in hun digitale schoenen staan. Voor de ene organisatie is thuiswerken een middel om na de coronacrisis meteen weer uit de startblokken te schieten; in andere gevallen is het een manier om te proberen om tijdens deze moeilijke omstandigheden het hoofd boven water te houden. Dat de opmars van thuiswerken een enorme stap vooruit is op het vlak van digitale transformatie, daar zijn veel werkgevers en werknemers het wel over eens. In veel gevallen zal thuiswerken een rol krijgen als onderdeel van een hybride werkvorm in de toekomst. Door zo slim mogelijk met de externe factoren om te gaan, wordt je als bedrijf gestimuleerd om innovatief en creatief te werken. Dit kan op den duur zorgen voor een efficiëntieslag.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Listen zet beproefde en integrale interventies in voor het professionaliseren van leiderschap op verschillende niveaus.