Instrumenten – Radical Collaboration

Samenwerken in organisaties is van groot belang om doelen te realiseren. Het zorgt voor een goede werksfeer, optimale prestaties en geeft klanten de beste performance. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat wanneer je feedback ontvangt om de samenwerking te verbeteren je in de verdediging schiet. De aanpak van Radical Collaboration richt zich op het ontwikkelen van vijf essentiële vaardigheden die je helpen om te gaan met defensiviteit en waarmee je veerkrachtige werkrelaties gaat creëren.

Vijf essentieel vaardigheden

De  5 essentiële vaardigheden van Radical Collaboration die je helpen om te gaan met defensiviteit en veerkrachtige werkrelaties te creëren, zijn:

  1. De intentie hebben om samen te werken: een niet-defensieve houding aannemen en je engageren voor wederzijds succes in je relaties.
  2. Oprecht zijn: zelf open en eerlijk zijn en bereid zijn om een klimaat te creëren waarin mensen zich veilig genoeg voelen om moeilijke kwesties aan te kaarten.
  3. Eigen verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid nemen voor alle keuzes die je maakt, ook als gevolg van je niet-handelen, en verantwoordelijkheid nemen voor de voorziene en onvoorziene consequenties van die keuzes.
  4. Bewust zijn van jezelf en van anderen: jezelf diepgaand willen leren kennen alsook bewust willen worden van wat er bij de andere leeft en de bereidheid tonen om moeilijke interpersoonlijke kwesties aan te pakken.
  5. Problemen oplossen en onderhandelen: de constructieve “Interest Based” benadering gebruiken om te onderhandelen bij conflicten die onvermijdelijk in elke relatie ontstaan.

Waarom is samenwerken zo belangrijk? Werken in de Red Zone

Het kunnen opbouwen van succesvolle samenwerkingsrelaties is cruciaal voor elk individu, team of organisatie dat zijn potentieel maximaal wil benutten.

Wanneer er te veel mensen in een team of organisatie een gebrek hebben aan vaardigheden in “duurzaam samenwerken” dan noemen we dit Red Zone ofwel een Rode Zone omgeving. In deze omgeving is er een gebrek aan vertrouwen en ondersteuning, en geven teamleden elkaar voortdurend de schuld. Mensen die in de Rode Zone werken zijn meer op hun hoede, cynisch en wantrouwend.  Ze zijn meer gesloten waardoor problemen moeilijker worden aangepakt. Ze vermijden het nemen van risico’s want ze zijn bang dat het hen kwalijk wordt genomen als er iets fout zou gaat, en dit houdt alle creativiteit tegen. Het werken in een Rode Zone omgeving is zeer onaangenaam. Deze Rode Zone gedragingen en attitudes kosten de organisaties heel wat geld en verlies aan productiviteit.

Waarom is samenwerken zo belangrijk? Werken in de Green Zone

In de Green Zone, de Groene Zone omgevingen is er veel vertrouwen, dialoog, openheid, wederzijdse steun, samenwerking en een gedeelde visie. Mensen zijn meer open en eerlijk waardoor het gemakkelijker wordt om problemen aan te pakken want ze zijn bereid om openlijk moeilijke kwesties aan te kaarten. De creativiteit verhoogt doordat mensen bereid zijn om meer risico’s te nemen. Als er iets fout gaat, gaat de discussie veeleer over wat er kan uit geleerd worden dan het zoeken naar een schuldige. Groene zone omgevingen helpen mensen om zich belangrijk, competent en gerespecteerd te voelen.

Research toont dat Groene Zone organisaties op lange termijn veel beter presteren dan Rode Zone organisaties.

Het ontwikkelen van de vijf essentiële vaardigheden in jouw organisatie heeft tot gevolg dat de organisatie structureel en duurzaam verbetert waardoor de prestaties aanzienlijk zullen verhogen. De Radical Collaboration training wordt gegeven in een driedaagse workshop

Ook samenwerking verbeteren? Voor meer informatie bel je ons op 033 4562430 of klik je op onderstaande button.