Instrumenten – iPerform

Leiderschapsontwikkeling heeft het beste effect als het is gebaseerd op een duidelijke visie en als die visie door de hoogste eindverantwoordelijke actief wordt uitgedragen. Daarnaast kan het alleen effectief zijn als het binnen de eigen werkkring plaats vindt en gebaseerd is op casuïstiek uit de praktijk. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat de eindverantwoordelijke (lees:leidinggevende) van een deelnemer een actieve rol krijgt om de deelnemer te coachen en te ondersteunen om het geleerde daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

 

iPerform

iPerform is High Impact Learning

In het  door iListen ontwikkelde iPerform programma begeleiden wij de leidinggevende waarbij de nadruk wordt gelegd op High Impact Learning door:

  1. Creëren van focus en intentie.
  2. Zorgen voor een hoge kwaliteit van de trainingsactiviteiten.
  3. Bevorderen van prestatie- en performanceverbetering.

Deze drie aspecten hangen nauw met elkaar samen om de effecten van de opleiding van de medewerker te maximaliseren.

Creëer focus en intentie

Als leidinggevende heb je baat bij de ondersteuning van de ontwikkeling van je medewerker. Daarbij is het van belang om duidelijk te maken waar het om gaat: welke kennis, vaardigheden of houdingsaspecten zijn belangrijk? Wat is het gewenste resultaat en de business impact? En wanneer ben je tevreden met de geboekte resultaten? Het is belangrijk om deze focus samen met de verschillende stakeholders vast te stellen. Denk daarbij aan je eigen ideeën daarover het MT-team waar je eventueel deel van uitmaakt,  aan de teamleden waar de medewerker deel van uitmaakt en uiteraard de medewerker zelf.

Zorg voor een hoge kwaliteit van de trainingsactiviteiten

Een integrale aanpak van het ontwerp van de training, gebaseerd op de principes van High Impact Learning, draagt bij aan een daadwerkelijke performanceverbetering. Dat betekent dat werkvormen en interventies:

  • zoveel mogelijk actiegericht zijn;
  • er een goede samenhang is tussen inhoud en reële werksituaties;
  • reflectieve activiteiten bevatten zoals als feedback momenten en intervisie.

Het leren kan worden ondersteund met ICT-toepassingen en duurzame hulpmiddelen zoals job-aids die medewerkers kunnen hanteren in de praktijk en tijdens reflectiemomenten. Daarmee is gelijk gezegd dat training en opleiding en daarmee verandering van gedrag of cultuur niet plaats vindt in een tweedaagse opleiding.

Bevorder prestatie- en performanceverbetering

Essentieel voor trainingen met impact is dat de trainingsactiviteiten goed aansluiten op de vastgestelde focus en intentie (‘deze training helpt me om……’). Daarnaast geeft de eigen werkpraktijk vaak al veel mogelijkheden om aansprekende en zinvolle trainingsactiviteiten te ontwikkelen. Dit zorgt voor herkenbaarheid van de voorbeelden en praktijkcases tijdens de training en bevordert de transfer (‘deze gesprekstechniek kan ik morgen in mijn afspraak direct toepassen’).

Onze aanpak

In onze aanpak confronteren wij de deelnemer met onverwachte en onvoorspelbare situaties. Daarbij wordt de deelnemer uit zijn comfortzone gehaald (zonder dat het op Adventurous Training of Survival gaat lijken).

Veranderingen van individuen is sterk verbonden aan de omgeving waarin iemand functioneert. De groepsdynamiek heeft grote invloed of de deelnemer uiteindelijk het geleerde in de praktijk durft en gaat toepassen. Wij benadrukken het belang van het team en laat hen de waarde van groepscohesie ervaren.

Voor de eindverantwoordelijke is het van belang de aanpak in de trainingssituatie door en voort te zetten. Daarbij wordt gereflecteerd op het vertoonde leiderschapsgedrag.

De eindverantwoordelijk maakt daarvoor  gebruik van onze professionele coaches. Om de uiteindelijke training impact mede afhankelijk is van de inzet eindverantwoordelijke, wordt deze door korte programma’s en coaching ondersteund. In de trainingen maken wij gebruik van casuïstiek die aansluit op de praktijk waarin de deelnemer actief is. Als laatste is het van belang dat de eindverantwoordelijke de deelnemer uitdaagt zijn eigen ontwikkelingsbehoefte als (nieuwe) leider bepalen.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

iListen begeleidt en ondersteunt opdrachtgevers in de maakindustrie bij het doorvoeren van veranderingen die leiden tot performance verbetering en waardecreatie.