Integrale trainingsaanpak met een optimale borging

Onlangs heb ik de expliciete vraag voor een op maat gesneden trainingsprogramma om de interne communicatie, het beter kunnen samenwerken en het leiderschap binnen Hydro Hoogenzand op een ander en beter niveau te brengen, neergelegd bij Milko Steenmeijer en Onno L.J. de Vries van iListen.

Het trainingsprogramma was gebaseerd op effecten die zichtbaar en meetbaar zijn op korte termijn (kennis en vaardigheden) en op de lange termijn (houding en gedrag). Daarnaast onderscheidde iListen zich door een integrale aanpak zodat gezorgd werd voor optimale borging van datgene wat geleerd is in de training.

Het eindresultaat was erg succesvol. Afgelopen maandag vond de diploma uitreiking plaats iListen heeft deze thema’s vertaald naar een opleidingsprogramma met daarin:

  • praktisch leidinggeven en leiderschap
  • communicatie en gesprekstechnieken
  • samenwerken en teamdynamieken
  • motiveren, beïnvloeding en overtuigingskracht in de praktijk.

Deze praktijkgerichte aanpak heeft ervoor gezorgd dat het geleerde ook gelijk in de praktijk ingezet en geaccepteerd wordt. Leren en professionaliseren is een continu proces binnen alle bedrijven van Hydro Extrusion Benelux. We pakken de (opleidings-)behoefte serieus op!