Integrale trainingsaanpak met een optimale borging.

Hydro Hoogezand had een specifieke vraag voor een op maat gesneden trainingsprogramma. Dit trainingsprogramma moest er op gericht zijn om de interne communicatie,  de samenwerking en het leiderschap binnen Hydro Hoogenzand op een ander en beter niveau te brengen. Deze opdracht uitgevoerd door  iListen. Ten eerste door de kennis van en in de maakindustrie, specialisatie op persoonlijke ontwikkeling. Bovenal is de keuze gemaakt voor iListen vanwege de jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van deze thema’s.

In nauwe samenwerking en met aandacht voor de specifieke situatie, heeft iListen deze thema’s vertaald naar een management-development programma. Dit MD-programma bevatte de volgende onderdelen:

  • praktisch leidinggeven en leiderschap;
  • communicatie en gesprekstechnieken;
  • samenwerken en teamdynamiek;
  • motiveren, beïnvloeding en overtuigingskracht in de praktijk.

Als resultaat van deze opzet zijn er zichtbare en meetbare effecten op korte termijn (kennis en vaardigheden) én op de lange termijn (houding en gedrag) gerealiseerd. Daarnaast onderscheidde iListen zich door een integrale aanpak. Dit zorgde voor een optimale borging. Hiermee werd bereikt dat het geleerde ook gelijk in de praktijk ingezet en geaccepteerd werd. Het eindresultaat was daardoor zeer succesvol.

Deze integrale aanpak voldeed volledig aan onze behoefte. Immers leren en professionaliseren is een continu proces binnen alle bedrijven van Hydro Extrusion Benelux. We pakken de (opleidings-) behoefte serieus op!

Meer weten?  Neem contact met ons op of download de gratis iPaper