Over iListen

Wij begeleiden en ondersteunen opdrachtgevers in de maakindustrie bij het doorvoeren van gedragsveranderingen die leiden tot performance verbetering en waardecreatie. Wij geloven dat organisaties beter presteren als haar medewerkers een hoge mate van intrinsieke motivatie hebben, zelfsturend, eigenzinnig en verrassend communicatief zijn.

De diensten die wij leveren zijn gebaseerd op vier uitgangspunten:

1. Groei

Leren en ontwikkelen van medewerkers hangt samen met het organisatiebeleid. Gekoppeld aan de visie en de missie en de doelstelling van een organisatie wordt bepaald welke kennis, vaardigheden en vooral attitude nodig is om de voorgenomen groei te realiseren. Tegelijkertijd is er het individu met de eigen wens voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Om deze stretch te realiseren is maatwerk nodig. Maatwerk dat aansluit bij de behoefte van de organisatie én het individu.

2. Attitude

Wij geloven dat organisaties beter presteren als haar medewerkers een hoge mate van intrinsieke motivatie hebben en zelfsturend zijn. Betere resultaten komen voort uit de continue persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Ontwikkeling van medewerkers vindt plaats op een aantal niveaus:

  • Cognitief: kennis, begrip en inzicht
  • Interactie: het ontwikkelen van gedrag en vaardigheid
  • Attitude: het versterken van je persoonlijkheid.

Attitude vormt een belangrijk voorwaarde om te leren en te veranderen. Om dit te realiseren hebben we bewustzijn nodig dat ons stuurt. Alles wat we waarnemen krijgt vorm door onze attitude en overtuiging. Onze attitudes en overtuigingen zijn een mix van opvoeding en ervaringen uit ons leven. Het is hoe we de wereld waarnemen. Dit beeld geeft ons vertrouwen en zekerheid en daardoor houden we hier aan vast. Reflectie en progressie binnen onze attitudes en overtuigingen samen met het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden is een succesvolle combinatie.

3. Achievement

Presteren heeft binnen de Nederlandse cultuur soms een bijsmaak. In onze visie gaat achievement om (persoonlijk)leiderschap, lef, motivatie, verbinding en plezier. Welke keuzes maak je, durf je buiten de gebaande wegen te treden, hoe trek je samen op en geniet je ook van de reis? Stel je eens voor dat jouw medewerkers 2% meer lef hebben gekregen. Wat zou jij daar mee kunnen doen?

4. Vrijheid

Loslaten. Bang voor verlies van macht en controle. Misschien wel één van de meest besproken thema’s als het gaat over leiderschap. Leren we ons aan dat alles op een bepaalde manier moet gebeuren? Of kiezen we de weg van vertrouwen? Opnieuw leren denken, durven loslaten. Stel je eens voor dat je kunt winnen door te verliezen. Een mooi voorbeeld is het bedrijf Semco in Brazilie. Het meest geliefde bedrijf om voor te werken. Zonder vaste werktijden en andere verplichtingen. Medewerkers bepalen zelf hoeveel ze verdienen. Werknemers kiezen en beoordelen zelf hun baas. Financiële informatie is beschikbaar voor iedereen. En er wordt winst gemaakt. Veel winst.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

iListen begeleidt en ondersteunt opdrachtgevers in de maakindustrie bij het doorvoeren van veranderingen die leiden tot performance verbetering en waardecreatie.