De talenten van uw leidinggevende.

De talenten van uw leidinggevende.

Uit onderzoek van TNO* blijkt dat medewerkers die hun talenten beter weten te benutten creatiever, innovatiever en productiever zijn. In hetzelfde onderzoek kwam naar voren dat deze medewerkers bovendien loyaler naar hun werkgever zijn. Dit zorgt voor lager ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid en een hogere effectiviteit voor de organisatie.

De beroepsbevolking veroudert en wordt in de toekomst zelfs kleiner dan deze al is. De arbeidsproductiviteit per werknemer is daarmee relatief laag. De vraag is dus hoe kunnen we de kansen van een groeiende economie benutten? Hoe kunnen we ondanks vergrijzing en ontgroening ons niveau van welvaart en sociale zekerheid behouden? Technologische innovatie en het slim inzetten van kapitaal zijn nodig maar niet genoeg. De grootste uitdaging is om al het menselijk potentieel te ontwikkelen en duurzaam te benutten. Dit lijken over het algemeen grote maatschappelijk vraagstukken maar het raakt u direct of indirect in de concurrentiepositie van uw eigen organisatie.

Talent is schaars en daarmee is het behoud van uw eigen personeel van groot belang. U biedt daarvoor carrière perspectief, persoonlijke ontwikkeling en groei. Of is dat nog een groot aandachtspunt in uw organisatie? De nieuwe generaties vragen meer dan alleen geld in ruil voor arbeid. Het gaat om zinvolle inzet van arbeid, een plezierige werkomgeving en het ontwikkelen van talenten.

De grootste uitdaging is om al het menselijk potentieel te ontwikkelen en duurzaam te benutten.

De specifieke aandacht van iListen voor de Maakindustrie is niet zonder reden. Nog steeds zien wij dat organisaties, (niet die van u natuurlijk) te weinig aandacht besteden aan de rol van de leidinggevende in het bedrijf. En dan bedoelen wij in ieder geval het middlemamagement en de leidinggevende op de shopfloor, zoals teamleiders, ploegleiders en shiftsupervisors. Terwijl er organisaties zijn die aangeven er alles aan te doen om de medewerkers het naar het zin te maken, stopt dit beleid feitelijk al bij het feit dat een goede professional wordt bevorderd tot leidinggevende. Volledig in het diepe gegooid mag deze nieuwe leider, natuurlijk de productie sturen, maar ook de functioneringsgesprekken voeren en het beleid voor persoonlijk ontwikkeling en groei van de medewerkers uitvoeren. En dat terwijl bij de leidinggevende zelf de nodige kennis en ervaring ontbreekt en deze (nog) niet de kans heeft gehad om een gedegen, beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende te volgen.

Leidinggeven is een vak wat je niet leert in een drie-daagse powerpoint cursus. Leidinggeven leer je door persoonlijke reflectie, ontwikkelen en groei. En door instrumenten aangereikt te krijgen die je in de eigen praktijk gaat toepassen en waarop je regelmatig kunt reflecteren. Management-development programma’s die theorie, praktijk, e-Learning, intervisie en coachen combineren om van de professional en vakman/vrouw een doorgewinterde leidinggevende te maken. Een continue programma gevat in een continue leeromgeving (academy en/of kennis- en leerportaal). Werken en leren combineren.

Geld zegt u. Natuurlijk speelt dit een belangrijk rol. Daarom stimuleert de overheid met de SLIM** regeling voor MKB bedrijven. Niet voor kortstondige trainingen maar juist voor een gedegen continue leer- en ontwikkelingstraject van, onder andere, uw (potentiële) leidinggevende. De aanvraagprocedure start op 2 maart 2020 12:00 uur en de sluiting is op 31 maart 2020, 17:00 uur. De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur.

Wilt u weten welke investering u kunt doen voor een gedegen management-development traject? Neem dan hier contact met ons op, of download de gratis iPaper.

Ervaring horen van een collega? Lees hier onze referenties.

* HR Analytics – naar effectief talentmanagement met behulp van data (2013).

** De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Kijk op https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim voor meer informatie.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

iListen begeleidt en ondersteunt opdrachtgevers in de maakindustrie bij het doorvoeren van veranderingen die leiden tot performance verbetering en waardecreatie.